Escolta: “Entrepans i mandarines” – 2012

mandarines

Estratègies

Senyores i senyors

Però que bonica

El lladre, l’estel i ella

Cuina paradís

Entrepans i mandarines

Un, dos, tres

La nana de la Nana

Silenci

Barri de Santa Teresa